Doelstelling van het oudercomité

Daar wij, de ouders en de school, samen bezig zijn met dezelfde kinderen willen wij ons als oudercomité inzetten om een brug te zijn tussen de twee werelden waarin ons kind vertoeft: de school en het gezin.

Een stevige brug opzetten is geen eenvoudige opdracht en vraagt veel overleg en inzet.

Binnen het oudercomité willen wij dit enerzijds bewerkstelligen door de communicatie en het contact tussen de ouders en de school te stimuleren en te bevorderen.

Anderzijds organiseren wij tal van activiteiten ter financiële ondersteuning van de schoolwerking. Deze geeft de school de mogelijkheid om een groot aantal activiteiten te organiseren voor alle leerlingen tegen een democratische prijs.

Verder organiseren wij per jaar twee infoavonden voor ouders en leerkrachten
Geen posts.
Geen posts.